Nyheter 2015
Om Inkomstförsäkring
Varför Inkomstförsäkring
Frågor & svar
Ditt försäkringsbehov
Tilläggsförsäkring
Kontakta oss
Klagomålshantering
Hem
Villkor
Ansökan om ersättning
Aktivitetsstöd
English
PUL och webbplats
Kontakta oss  


Har du några frågor om inkomstförsäkringen är du välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Naturvetarnas Inkomstförsäkring
Telefontid: Måndag-fredag kl 8-16

Tel: 0770-78 20 50
E-post
: kundservice@inkomstforsakring.com

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB
106 77 STOCKHOLM

Naturvetarna
Tel: 08-466 24 80

AEA (Akademikernas erkända arbetslöshetskassa)
För att omfattas av Naturvetarnas Inkomstförsäkring måste du vara med i AEA som betalar ut a-kassa. Gå in på www.aea.se.