Ansökan om ersättning

När du blir arbetslös och anmäler dig på arbetsförmedlingen får Akademikernas a-kassa automatiskt meddelande om detta. I de flesta fall skickar Saco Inkomstförsäkring ut en ansökningsblankett. Vissa förbund kräver dock att medlemmen själv laddar hem denna blankett.

När Akademikernas a-kassa fattat beslut om din rätt till arbetslöshetsersättning prövas din rätt till ersättning från Saco Inkomstförsäkring. Denna prövning kan i normalfallet göras baserat på de handlingar du skickat in till Akademikernas a-kassa. Efter att prövningen är klar får du ett skriftligt beslut.

När du blivit berättigad till ersättning från Saco Inkomstförsäkring kontrolleras varje vecka om du erhållit någon a-kasseersättning, och om så är fallet utbetalas ersättning från Saco Inkomstförsäkring. Detta innebär att ersättningen från Saco Inkomstförsäkring utbetalas veckan efter motsvarande utbetalning från Akademikernas a-kassa. Tänk på att Saco Inkomstförsäkring har tjugo karensdagar.