Civilekonomernas inkomstförsäkring

  • För att omfattas av Civilekonomernas gemensamma inkomstförsäkring måste man ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader och vara registrerad som yrkesverksam medlem de senaste sex månaderna. Om du har omfattats av annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i Civilekonomerna i 12 månader krävs det ett intyg från det tidigare förbundet.
  • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörja en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar, för att få ersättning från Civilekonomernas inkomstförsäkring.
  • Civilekonomernas inkomstförsäkring ger tillsammans med a-kassa som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 80 000 kronor/månad brutto.
  • Ersättningen betalas ut efter samma antal karensdagar som hos Akademikernas a-kassa.
  • Ersättning betalas ut i 120 dagar.
  • Försäkringen upphör månadsskiftet före du fyller 65 år.

Om du vill komplettera din försäkringen med en tilläggsförsäkring, klicka här.