Tilläggsförsäkringen 

Du kan komplettera den gemensamma inkomstförsäkringen med en frivillig tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen ger dig ytterligare 180 ersättningsdagar. 

Klicka här om du vill teckna Tilläggsförsäkringen.