undefinedJuseks inkomstförsäkring för yrkesverksamma medlemmar

Det är Juseks uppgift att ge våra medlemmar trygghet om de skulle bli ofrivilligt arbetslösa under en period. Därför har vi infört en gemensam inkomstförsäkring som ger dig ersättning vid arbetslöshet.

För yrkesverksamma medlemmar i Jusek ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Jusek en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kr/månad brutto i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs medlemskap i Akademikernas a-kassa. 

Räkna ut vad du får!

* kr/mån

Ersättningen visas som bruttobelopp. Utbetald ersättning från inkomstförsäkringen är skattefri men ett schablonavdrag görs enligt skattetabell 30 kolumn 5.

Frivillig tilläggsförsäkring

Medlemmar som omfattas av Juseks inkomstförsäkring kan teckna en frivillig tilläggsförsäkring. Försäkringen ersätter dag 121-300 och ger tillsammans med a-kassa ersättning med 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kronor brutto dag 121- 200 och 70 procent dag 201- 300.