Förbättring i Läkarförbundets gemensamma inkomstförsäkring 
Från och med den 1 januari 2016 förkortar vi kvalificeringstiden från 18 till 12 månader. Förändringen gäller för nya arbetslöshetsperioder med start tidigast den 1 januari 2016. 

Höjda ersättningstak i a-kassan - läs mer här!


Läkarförbundets inkomstförsäkring

Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Läkarförbundet en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 100 000 kr/månad i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Ersättningen visas som bruttobelopp.
Utbetald ersättning är skattefri men ett schablonavdrag görs enligt skattetabell 30 kolumn 5.

Räkna ut vad du får!
* kr/mån