Nyhet 1 februari 2019

Från och med den 1 februari 2019 kan du som tjänar mer än 100 000 kronor teckna en ny individuell försäkring,
Tilläggsförsäkring lön!

Försäkringen täcker inkomster upp till 60 000 kr över taket i Naturvetarnas inkomstförsäkring. Det innebär att du kan få som mest 160 000 kronor per månad i 150 dagar.

Försäkringen har i vanliga fall 18 månaders kvalifikationstid, men om försäkringen tecknas under perioden 1 februari – 30 april 2019 gäller den utan kvalifikationstid