Om Saco Inkomstförsäkring

  • För att få ersättning måste du ha varit försäkrad i minst 18 månader innan du blir arbetslös och ha arbetat i minst 12 månader. Du får inte ha erhållit arbetslöshetsersättning under de första 18 månaderna från försäkringens tecknande för att ersättning senare ska kunna betalas ut. Naturligtvis är medlemskap i ett Sacoförbund en förutsättning för att du ska kunna teckna, vara försäkrad och/eller få ersättning genom en Saco Inkomstförsäkring.
  • Du kan teckna försäkringen till och med utgången av det kalenderår du fyller 60 år
  • Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörja en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar, för att få ersättning från Saco inkomstförsäkring.
  • Saco inkomstförsäkring ger tillsammans med a-kassa som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 50 000 kronor/månad brutto.
  • Ersättningen betalas ut efter 20 karensdagar.
  • Ersättning betalas ut i 240 dagar.
  • Försäkringen upphör månadsskiftet före du fyller 65 år.