Ansökan om ersättning

Ansökan om ersättning

Vanligtvis skickas en ansökan om ersättning ut per automatik när du anmäler dig på arbetsförmedlingen och till Akademikernas a-kassa. Du kan även skriva ut den här;

Ansökningsblankett

När AEA fattat beslut om din rätt till arbetslöshetsersättning prövas din rätt till ersättning från inkomstförsäkringen. Denna prövning kan i normalfallet göras baserat på de handlingar du skickat in till Akademikernas a-kassa. När prövningen är klar får du ett skriftligt beslut.