SRAT inkomstförsäkring

Aktivitetsstöd


Regler
Du som får aktivitetsstöd från Försäkringskassan vid arbetspraktik eller arbetsmarknadsutbildning kan få ersättning från inkomstförsäkringen under förutsättning att du uppfyller de allmänna villkoren. Förutsättningen är att du deltar i arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik enligt §11 och §14 i Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program (gäller inte underparagraferna 14 a Prova-på-plats och Yrkeskompetensbedömning och 14 b Praktisk kompetensutveckling). Möjlighet att få ersättning vid aktivitetsstöd finns endast i ditt förbunds gemensamma inkomstförsäkring och inte Tilläggsförsäkringen.

Praktiskt
Detta behöver du skicka in för att ansöka om ersättning från inkomstförsäkringen vid aktivitetsstöd för arbetsmarknadsutbildning eller arbetspraktik:

  • Ansökan om ersättning (om du inte redan skickat in den tidigare), du hittar blanketten under rubriken ”Ansökan om ersättning”.
  • Kopia på beslut/anvisning från Arbetsförmedlingen.
  • Kopia på utbetalning av aktivitetsstöd från Försäkringskassan.