SRAT inkomstförsäkring

 

Förbättringar i SRAT inkomstförsäkring från den 1 januari 2018!

Från och med den 1 januari 2018 förlängs ersättningsperioden i SRAT inkomstförsäkring från 120 dagar till 150 dagar. Från samma datum höjs den högsta ersättningsbara inkomsten från 80 000 kronor/månad brutto till 100 000 kronor/månad brutto.

Förändringen gäller den som påbörjar en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa, som inleds med karensdagar, tidigast den 1 januari 2018.

Förbättringar i inkomstförsäkringen från den 1 juli 2017!

 Från och med den 1 juli 2017 blir det förändringar i inkomstförsäkringen:

  • Studier blir överhoppningsbar tid,
  • Inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen höjs till 60 år

Studier blir överhoppningsbar tid:

Från och med den 1 juli 2017 är studier överhoppningsbara.

Förutsättningen för att studier ska vara överhoppningsbara i inkomstförsäkringen är att studierna är överhoppningsbara hos Akademikernas a-kassa.

Studier som överhoppas hos Akademikernas a-kassa:  

  • Avslutade heltidsstudier efter fyllda 25 år eller
  • Om heltidsstudier avslutats före fyllda 25 år måste de ha förgåtts av arbete på heltid i minst fem månader.

Arbetsvillkoret i inkomstförsäkringen innebär att man måste ha arbetat minst 80 timmar per månad i minst tolv månader inom en ramtid av 18 månader före arbetslöshetens inträde. Ramtiden kan förlängas med s.k. överhoppningsbar tid i maximalt fem år.

Förändringen gäller den som påbörjar en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa, som inleds med karensdagar, tidigast den 1 juli 2017.

Inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen höjs till 60 år

Från och med den 1 juli 2017 höjs högsta inträdesåldern i Tilläggsförsäkringen till 60 år från 55 år. Det innebär att den som fyller 60 år 2017 kan teckna Tilläggsförsäkringen hela kalenderåret ut.

Tilläggsförsäkringen har en kvalificeringstid på 18 månader och gäller t o m månadsskiftet innan man fyller 65 år.