Tilläggsförsäkringen

Vad blir din premie?

Premien är beroende av din inkomst och taket för Tilläggsförsäkringen är 80 000 kronor per månad. 

* kr/mån