Tilläggsförsäkring lön - höj inkomsttaket i den gemensamma inkomstförsäkringen

Om din månadsinkomst överstiger 50 000 kronor kan du teckna Tilläggsförsäkring lön och utöka det skydd som du har via din gemensamma inkomstförsäkring med upp till 60 000 kronor per månad. Detta innebär att du, tillsammans med a-kassa, som mest kan få 80 procent av 110 000 kronor brutto.

Du kan teckna Tilläggsförsäkring lön till och med utgången av det kalenderår du fyller 60 år förutsatt att du är medlem i Sveriges Arbetsterapeuter, omfattas av förbundets gemensamma inkomstförsäkring och är medlem i Akademikernas a-kassa. För att få ersättning måste du ha varit försäkrad i minst 18 månader innan du blir arbetslös och ha arbetat i minst 12 månader. Försäkringen utbetalas samtidigt som den gemensamma inkomstförsäkringen och som längst i 120 ersättningsdagar. 

Det är viktigt att du är rätt försäkrad. Du bör försäkra en inkomst som motsvarar din a-kassegrundande inkomst vid arbetslöshet.

Utöka med

Total försäkrad inkomst

Månadspremie

20 000 kronor

70 000 kronor

60 kronor

30 000 kronor

80 000 kronor

80 kronor

40 000 kronor

90 000 kronor

105 kronor

50 000 kronor

100 000 kronor

125 kronor

60 000 kronor

110 000 kronor

145 kronor

 

Teckna Tilläggsförsäkring lön

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *  - *
  • *
  • *

Försäkringen betalas via autogiro och en blankett för autogiro kommer att skickas
till dig tillsammans med försäkringsbrevet.

Förköpsinformation
Fullständiga försäkringsvillkor