Tilläggsförsäkring tid - utöka med 180 dagar 

Med Tilläggsförsäkring tid utökar du din gemensamma inkomstförsäkring på 120 dagar med ytterligare 180 dagar så att du totalt har 300 dagar. 

Du kan teckna Tilläggsförsäkring tid till och med utgången av det kalenderår du fyller 60 år förutsatt att du är medlem i förbundet, omfattas av förbundets gemensamma inkomstförsäkring och är medlem i Akademikernas a-kassa.

För att få ersättning måste du ha varit försäkrad i minst 18 månader innan du blir arbetslös. Du måste också ha arbetat i minst tolv månader efter att du har tecknat försäkringen och innan du blir arbetslös för att kunna få ersättning. Försäkringen har ingen karenstid utan utbetalas direkt efter den gemensamma inkomstförsäkringen och som längst i 180 dagar.

Tilläggsförsäkring tid har ett tak på 80 000 kronor. Detta innebär att du, tillsammans med a-kassa, som mest kan få 80 procent av 80 000 kronor brutto. Från dag 201 kan man som mest få 70 procent av 80 000 kronor brutto.

Här kan du beräkna din månadskostnad för Tilläggsförsäkring tid. Högsta inkomst som kan försäkras är 80 000 kr/månad.
Det är viktigt att du är rätt försäkrad. Du bör försäkra en inkomst som motsvarar din a-kassegrundande inkomst vid arbetslöshet. Avrunda alltid inkomsten uppåt till nästa tusental så hela din inkomst försäkras. 

* kr/mån

Teckna Tilläggsförsäkring tid

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *  - *
  • *
  • *

Försäkringen betalas via autogiro och en blankett för autogiro kommer att skickas
till dig tillsammans med försäkringsbrevet.

Förköpsinformation
Fullständiga försäkringsvillkor