Inkomstförsäkring

Sveriges Ingenjörers Inkomstförsäkring

Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Sveriges Ingenjörer en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 100 000 kr/månad brutto i sammanlagt 150 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Ersättningen visas som bruttobelopp
Utbetald ersättning är skattefri men ett schablonavdrag görs enligt skattetabell 30 kolumn 5.

Genom att klicka på Tilläggsförsäkring under bilden kan du se skillnaden för dig som har eller vill ha det förlängda skyddet.

* kr/mån