Inkomstförsäkring

Om Sveriges Ingenjörers Inkomstförsäkring

• För att omfattas av Sveriges Ingenjörers Inkomstförsäkring måste du ha varit medlem i förbundet i minst 12 månader och vara registrerad som yrkesverksam medlem. Om du har omfattats av annat förbunds inkomstförsäkring kan denna tid tillgodoräknas i kvalificeringstiden under förutsättning att medlemskapet ligger i direkt anslutning till inträde i förbundet. Skulle du bli arbetslös innan du varit med i Sveriges Ingenjörer i 12 månader krävs det ett intyg från det tidigare förbundet.
• Du ska ha förvärvsarbetat minst 12 av de senaste 18 kalendermånaderna samt påbörja en ny ersättningsperiod hos Akademikernas a-kassa med karensdagar, för att få ersättning från Sveriges Ingenjörers Inkomstförsäkring.
• Sveriges Ingenjörers Inkomstförsäkring ger tillsammans med a-kassa som mest 80 procent av din a-kassegrundande lön i ersättning, upp till 100 000 kronor/månad brutto.
• Ersättningen betalas ut efter samma antal karensdagar som hos Akademikernas a-kassa.
• Ersättning betalas ut i 150 dagar.
• Försäkringen upphör månadsskiftet före du fyller 65 år.

Om du vill komplettera din försäkringen med en tilläggsförsäkring, klicka här.