Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkring lön - höj inkomsttaket
i den gemensamma inkomstförsäkringen

Om din månadsinkomst överstiger 100 000 kronor kan du teckna Tilläggsförsäkring lön och utöka det skydd som du har via din gemensamma inkomstförsäkring med upp till 60 000 kronor per månad. Detta innebär att du, tillsammans med a-kassa, som mest kan få 80 procent av 160 000 kronor brutto.

Du kan teckna Tilläggsförsäkring lön till och med utgången av det kalenderår du fyller 60 år förutsatt att du är medlem i förbundet, omfattas av förbundets gemensamma inkomstförsäkring och är medlem i Akademikernas a-kassa.

För att få ersättning måste du ha varit försäkrad i minst 18 månader innan du blir arbetslös. Du måste också ha arbetat i minst tolv månader efter att du har tecknat försäkringen och innan du blir arbetslös för att kunna få ersättning. Försäkringen utbetalas samtidigt som den gemensamma inkomstförsäkringen och som längst i 150 ersättningsdagar.

Det är viktigt att du är rätt försäkrad. Du bör försäkra en inkomst som motsvarar din a-kassegrundande inkomst vid arbetslöshet.

Utöka med

Total försäkrad inkomst

Månadspremie

20 000 kronor 120 000 kronor 70 kronor
30 000 kronor 130 000 kronor 90 kronor
40 000 kronor 140 000 kronor 115 kronor
50 000 kronor 150 000 kronor 135 kronor
60 000 kronor 160 000 kronor 155 kronor

 

Teckna Tilläggsförsäkring lön

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *  - *
  • *
  • *

Försäkringen betalas via autogiro och en blankett för autogiro kommer att skickas
till dig tillsammans med försäkringsbrevet.

Förköpsinformation
Fullständiga försäkringsvillkor