Tilläggsförsäkringar

Tilläggsförsäkring tid

Du kan teckna Tilläggsförsäkring tid till och med utgången av det kalenderår du fyller 60 år förutsatt att du är medlem i förbundet, omfattas av förbundets gemensamma inkomstförsäkring och är medlem i Akademikernas a-kassa.

För att få ersättning måste du ha varit försäkrad i minst 18 månader innan du blir arbetslös och ha arbetat i minst 12 månader. Försäkringen har ingen karenstid utan utbetalas direkt efter den gemensamma inkomstförsäkringen och som längst i 180 dagar.

Det är viktigt att du är rätt försäkrad. Du bör försäkra en inkomst som motsvarar din a-kassegrundande inkomst vid arbetslöshet.

Tilläggsförsäkring tid har ett tak på 80 000 kronor. Detta innebär att du, tillsammans med a-kassa, som mest kan få 80 procent av 80 000 kronor brutto. Från dag 201 kan man som mest få 70 procent av 80 000 kronor brutto.