Vad blir din premie?

Premien är beroende av din inkomst och den högsta försäkringsbara inkomsten är 80 000 kronor per månad.

* kr/mån