Tjänstetandläkarnas inkomstförsäkring

Ersättningstaket för a-kassa är begränsat. Därför erbjuder vi dig som medlem i Tjänstetandläkarna en inkomstförsäkring som kan ge dig upp till 80 procent av din a-kassegrundande lön upp till 80 000 kronor/månad brutto i sammanlagt 120 ersättningsdagar om du skulle bli ofrivilligt arbetslös.

Ersättningen visas som bruttobelopp.
Utbetalad ersättning är skattefri men ett schablonavdrag görs enligt skattetabell 30 kolumn 5.

Genom att klicka på Tilläggsförsäkring under bilden kan du se skillnaden för dig som har eller vill ha det förlängda skyddet.

 Räkna ut vad du får!

* kr/mån